A. Hanusz, Strony postępowania podatkowego a ciężar dowodu, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 9.

...
Author:  Antoni Hanusz

9970 downloads 10214 Views 650KB Size

Recommend Documents

Osoby o orientacji seksualnej innej niż heteroseksualna często dystansują się od rodziny biologicznej, ponieważ ta nie stanowi dla nich źródła wsparcia. W wyniku tego procesu, nieheteroseksualiści tworzą sieci bliskich przyjaciół, które stanowią dla

In March 1999, the Specialist Node at UCL transferred to the University of Manchester. Although that was only 5 minutes ago, incredibly, 4 years have passed in the meantime! Much has happened during this time, so what follows is an update on UMBER&#x

Celem tego artykułu jest poddanie dyskusji i krytyce modelu legislacyjnego przyjętego przy tworzeniu prawa podatkowego. Model ten opiera się na strategii nadawania tekstowi prawnemu maksymalnej dostępnej precyzji (ścisłości) przez budowanie szczegóło